Az Állatok világnapja alkalmából az Intézet pedagógusai veltélkedőt rendeztek az Intézet növendékei között.
A vetélkedőn 4 fős csapatok vehettek részt ezzel képviselve csoportjaikat.

A résztvevőknek készülni kellett egy állatos társasjátékkal amit saját kezűleg kellett készíteniük mellékelve a társasjáték szabályzatát és segédletét valamit egy kihaló félben lévő vagy védett állatról készült rajzott kellett bemutatni. 

 

Az Intézet pedagógusai feladatul tűzték ki azon értékek, ismeretek, magatartásformák és életviteli szokások közvetítését, melyek felkészítik a növendékeket arra, hogyan óvhatják meg természetes, épített és társas-társadalmi környezetünket.

 

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása