Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézetea "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete Nagykanizsai telephelye

nevelő
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Kemping utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A javítóintézetbe befogadott, előzetes letartóztatásban lévő és javítóintézeti nevelésük
idejét töltő fiatalkorú bűnelkövető fiúk, kompenzáló és korrigáló nevelése, oktatása,
reszocializációjának elősegítése, foglalkoztatásának, szabadidejének tervezéseszervezése és lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015 (01. 14.) EMMI rendelet
2. számú melléklete alapján,
Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

2018. 04. 24. Megtekintés
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=367527 2/2
Főiskola, Fejlesztő (differenciáló) pedagógus végzettség, drámapedagógiai
végzettség, vizuális nevelés szakterület szerzett végzettség,
Javítóintézeti és/vagy gyermekvédelmi gondoskodásban szerzett szakmai
tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Tanítási, oktatási területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai
tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz
Iskolai bizonyítványok fénymásolata
Erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat, amely szerint a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul
Nyilatkozat, amely szerint hozzájárul a több-lépcsős többféle módszert
alkalmazó kiválasztási eljárásban való részvételhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. május 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gólya István nyújt, a
+36706825092 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni
Javítóintézete címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Kemping
utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 1279/2018-0981. , valamint a munkakör megnevezését:
nevelő.
Elektronikus úton Gólya István részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen
keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 23.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.nkji.hu - 2018. április 30


PÁLYÁZAT LETÖLTÉSE

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása