A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Kemping utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A javítóintézetbe befogadott, javítóintézeti nevelésük idejét töltő fiatalkorú bűnelkövető fiúk elbocsátásának előkészítése az ezzel kapcsolatos adminisztrációs teendők
elvégzése. Szakmai kapcsolattartás és együttműködés a fiatalkorú családjával, oktatási intézményekkel, hatóságokkal; utánkövetési feladatok ellátása.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
Főiskola, a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015 (01. 14.) EMMI rendelet 2. számú melléklete alapján,
Büntetlen előélet


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
2018. 06. 21. Megtekintés
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=379168 2/2
Javítóintézeti és/vagy gyermekvédelmi gondoskodásban szerzett szakmai
tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Gyámi és/vagy pártfogás területen szerzett szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz
Iskolai bizonyítványok fénymásolata
Nyilatkozat, amely szerint a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul
Nyilatkozat, amely szerint hozzájárul a több-lépcsős többféle módszert
alkalmazó kiválasztási eljárásban való részvételhez
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gólya István nyújt, a
+36706825092 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni
Javítóintézete címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Kemping
utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 1782/2018-0981. , valamint a munkakör megnevezését:
utógondozó.
Elektronikus úton Gólya István részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen
keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.nkji.hu - 2018. június 25.


Nagykanizsai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége - 2018. június 25

 


PÁLYÁZAT LETÖLTÉSE

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása