Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete oktató-nevelőtanár munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Kemping utca 6.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A javítóintézetbe befogadott, előzetes letartóztatásban lévő és javítóintézeti nevelésük
idejét töltő fiatalkorú bűnelkövető fiúk, kompenzáló és korrigáló nevelése, oktatása,
reszocializációjának elősegítése, foglalkoztatásának, szabadidejének tervezéseszervezése és lebonyolítása. Munkakörét elsősorban délelőtt folyamán látja el.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
Főiskola, a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015 (01. 14.) EMMI rendelet
2. számú melléklete alapján,
Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
2018. 09. 11. Megtekintés
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=396375 2/2
Főiskola, tanítói, tanári végzettség,
Tanítási, oktatási területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai
tapasztalat,
Javítóintézeti és/vagy gyermekvédelmi gondoskodásban szerzett szakmai
tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz
Iskolai bizonyítványok fénymásolata
Erkölcsi bizonyítvány (speciális igazolás, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bek. d) pont, illetve (2d) és (2e) bek.)
Nyilatkozat, amely szerint a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul
Nyilatkozat, amely szerint hozzájárul a több-lépcsős többféle módszert
alkalmazó kiválasztási eljárásban való részvételhez
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gólya István nyújt.


A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni
Javítóintézete címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Kemping
utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 2384/2018-0981. , valamint a munkakör megnevezését:
oktató-nevelőtanár.


Elektronikus úton Gólya István részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen
keresztül


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 5.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.nkji.hu - 2018. szeptember 12.

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása