Kisgyura Istvánné szervezésével a növendékek 4 fős csapatokban képviselhették csoportjaikat.
A résztvevőknek több ízben is kellett hasznosítani tudásukat. A verseny 8 részből tevődött össze,
amelyet 5 fős zsűri vett szemügyre és pontozta azokat.

1. Roma költő életének bemutatása
2. Választott roma vers elmondása
3. Híres roma festmény felismerése és kirakása képekből
4. Roma kultúrával kapcsolatos kérdőív
5. Csoportos cigány tánc
6. Egyénileg választott cigány ének előadása
7. Csoporttal készített roma zászló bemutatása
8. Rajzverseny

 

A növendékek csoportnevelőikkel együtt készültek a színvonalas napra.
Jobbnál jobb és ötletesebb produkciókat láthattunk. Fegyelmezetten és vidáman telt a nap.
A program végén zárásként a növendékek tanáraikkal és nevelőikkel együtt elénekelték a Cigány Himnuszt, majd sor került az eredmények kihirdetésre és az ajándékok kiosztására.

 

 

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása