A Javítóintézet munkatársai a személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy az ellátásban részesülő növendékek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek.
Ezért az Intézet megszervezte, hogy a növendékek anyukái
el tudjanak jönni és együtt tudják tölteni ezt a csodálatos napot fiaikkal.

„Anyám könnye fürösztgetett
Ha az élet beszennyezett.
Az öröme napsugár volt,
Rajta volt az egész égbolt.
Az Ő nyelve, anyanyelvem,
Az én élő örökségem,
Édesanyám én szeretlek,
S ma is szívből köszöntelek.”

 A Javítóintézetnek a gyermek testi-, értelmi-, érzelmi- és erkölcsi fejlődésének,
jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családdal való jó kapcsolat ápolása a fő feladat.
A növendékek e nemes alkalomból egy rövid verses anyák napi műsorral készültek az édesanyáknak.
Mindenki nagyon meghatódott, nagyon örülnek ennek a nemes gesztusnak.


Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása