Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete szakoktató munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Kemping utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az EMMI Nagykanizsai Javítóintézetben az előzetes letartóztatásban lévő és a
javítóintézeti nevelésük idejét töltő fiatalkorú fiúk képzése-oktatása,
munkafoglalkoztatásának tervezése-szervezése és lebonyolítása, valamint
reszocializációjának elősegítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015 (01. 14.) EMMI rendelet
2. számú melléklete alapján, a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban
előírt képesítés vagy felsőoktatási alapképzési szakok között szabályozott
szakoktató szak,
Büntetlen előélet
2018. 09. 11. Megtekintés
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=396435 2/2
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Javítóintézeti és/vagy gyermekvédelmi gondoskodásban szerzett szakmai
tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
- Közép és/vagy szakiskolában szerzett szakoktatói, szakmai tapasztalat
(kertészet, állat-és növényg - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz
Iskolai bizonyítványok fénymásolata
Erkölcsi bizonyítvány (speciális igazolás, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bek. d) pont, illetve (2d) és (2e) bek.)
Nyilatkozat, amely szerint a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul
Nyilatkozat, amely szerint hozzájárul a több-lépcsős többféle módszert
alkalmazó kiválasztási eljárásban való részvételhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gólya István nyújt.


A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni
Javítóintézete címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Kemping
utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 2384/2018-0981. , valamint a munkakör megnevezését:
szakoktató.


Elektronikus úton Gólya István részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 5.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.nkji.hu - 2018. szeptember 12

 

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása