Augusztus 20-án a református egyház képviseletében Hella Ferenc református lelkész, a katolikus egyház részéről Molnár László diakónus szervezett növendékeink részére egyházi szertartást.


Ennek során az új kenyér megszentelése mellett számos olyan elemmel bővítették a liturgiát, melyek növendékeink lelki épülését szolgálják, kiemelve őket a hétköznapok szürkeségéből. A történelmi egyházak folyamatos jelenléte - törvényi kötelezettségeink teljesítése mellett - a növendékek életében segítséget ad a stabilitás
kialakításához, érzelmi életük fejlesztéséhez, sokszínűbbé tételéhez.

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása