A javítóintézet növendékei - felbuzdulva az eddig elért sikereken - újabb, termelő
tevékenységet végző vállalkozásoknál végeznek munkát.
Ennek keretében együttműködés indult el az intézet és a World 2000 Kft. között, ahol fából
készülő termékek előkészítő munkálatait végzik.


Intézetünk számára kiemelt fontosságú a növendékek szempontjából a reintegrációs
nevelési folyamatok minél szélesebb alapú beágyazottsága, másfelől a város életébe való
minél teljesebb körű integrálódás, a tágabb környezet befogadói attitűdjének erősítése, e
folyamat elősegítése.

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása