Varga László kaposvári megyéspüspök 2017.október 16-án meglátogatta az EMMI Debreceni Javítóintézete
Nagykanizsai Telephelyén élő fiatalkorúakat.
Korábban 5 évig börtönlelkészként szolgálatot teljesítő Varga László felidézte börtönben szerzett tapasztalatait:
„Ez idő alatt megdöbbentő volt látni, hogy két legfontosabb kérdés foglalkoztat mindenkit: ki az, aki most engem elfogad,
aki szeret engem, és ki az, akit én szerethetek?
Az teszi emberré az embert, hogy tud szeretni, és el tudja fogadni mások szeretetét." A püspök atya a találkozás során tanúságot tett életéről, pappá válásának útjáról, beszélt a sérültekkel, betegekkel, sebzett, megtört,
szegény emberekkel való kapcsolatáról, akik elkezdték szeretni tanítani,és  a bizalom útján kölcsönösen gyógyultak a sebek.
Az elhangzott dalok hangszeres kíséretét a fogvatartottakból alakult zenekar szolgáltatta.
A találkozás végén a püspök atya megáldotta a fiatalkorúakat és a tulajdonukban lévő kegytárgyakat.
Kérte a növendékeket imádkozzanak érte, hogy a rá bízott feladatot teljesíteni tudja.
Köszönjük, hogy meglátogatott bennünket, megtört embereket és megfertőzött hittel, reménnyel, szeretettel, irgalommal és bizalommal és sok humorral.


Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása