A legnagyobb keresztény ünnepet imádsággal, sok énekkel ültük meg.
Hallhattunk az emberi gyarlóságról, a megbocsátásról és Krisztus megváltó szeretetéről. Laci diakónus arról is beszélt, hogy milyen kicsiny a mi keresztünk Jézuséhoz képest; csupán egy kis szálka. Viseljük méltósággal, hogy azzal is részesei lehessünk a megváltás misztériumának.

A szertartás végén szomorú kötelességünknek tettünk eleget. Imádsággal búcsúztunk attól a növendéktársunktól, aki nagypéntek éjszakáján – ünnepi eltávozása alatt – vesztette életét egy közúti balesetben.

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása