A Nagykanizsai Javítóintézet azon jogerős javítóintézeti nevelést töltő növendékei, akik
magatartásukkal és munkavégzésükkel kiérdemelték, intézeten kívüli munkavégzésben
vehetnek részt.
A jelenlegi munkaerő-piaci tendenciák alakulása lehetőséget teremtett arra, hogy a -
vállalkozások munkaerőhiányát is orvosolva - olyan úton indítsuk el növendékeinket, ami a
zárt intézeti világból a munka világába vezet.
Intézetünk ezzel a nevelési célrendszerünk gerincét jelentő reintegráció követelményének is
eleget téve olyan elfoglaltságot biztosít a növendékek számára, mely társadalmilag hasznos,
számukra pedig amellett, hogy gyorsítja büntetésük idejének múlását, hozzájárul ahhoz is,
hogy szabadulásuk után a kinti életet anyagilag megalapozottabban kezdhessék el.
A legfontosabb azonban az, hogy sokan itt ismerkednek meg először a munka világával,
mások korábbi csekély ez irányú tapasztalata itt mélyül el, melynek révén alkalmassá válnak
arra, hogy a majdani civil életben a siker esélyével indulhassanak el hosszú, rögös, számos
kihívást és próbatételt tartogató útjukon.


A Nagykanizsai Javítóintézet és az Avius Kft. együttműködése kiváló példa arra is, hogy a
kölcsönös előnyöket tartalmazó, azokat kiaknázó lehetőségek realizálása egyben segíti az
idegenkedés, az ismeretlentől való tartózkodás leküzdését is.
A vállalat életében újszerű törekvés a javítóintézeti világban is úttörő jellegű tevékenység a
feladatba bevont létszám alapján megvalósulni látszó nagyságrendben

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása