A Zala Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében 2018 novemberében 60 órás kosárfonó tanfolyam indult az intézetben. Pályázati finanszírozással 16 fő (növendék és nevelő) vett részt a képzésen. A tanfolyam célja: olyan kosárfonó képzés nyújtása, amely segíti a hátrányos helyzetű növendékek reintegrációját és későbbi munkaerő-piaci integrációját. A fiatalok munkára nevelése mellett kreativitásuk fejlesztése, önbecsülésük felébresztése is cél volt. A jelentkezők kiválogatása érdeklődés és motiváció alapján történt. Az oktatók Dulics Margit (Manyi néni) kosárfonó mester és testvére, Takács Gézáné (Kati néni) voltak. Az elméleti oktatás mellett gyakorlatban is megtanultuk a kosárfonás alapjait. A gyerekek és mi, nevelők is egyaránt nagy örömmel és lelkesedéssel vettünk részt a tanfolyamon. Gyönyörű kosarakat és egyéb használati eszközöket (tálcákat, alátéteket, szappantartókat, kínálókat) készítettünk. A tanfolyam zárására és a vizsgára 2019. január 16-án került sor. A záróvizsgát a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, Skrabut Éva és alelnöke, Nagy Béla felügyelte. Az elméleti és gyakorlati vizsga után a résztvevők, akik a vizsgát megfelelt minősítéssel zárták, tanúsítványt kaptak. Ez OKJ-s kosárfonó végzettségnek felel meg.  A projektzáró esemény végén a fiatalok, oktatók, nevelők és vizsgáztatók közös ebéddel zárták a tanfolyamot. Itt ígéretet kaptunk a tanfolyam folytatásának lehetőségére is.

Büszkék vagyunk a növendékeinkre, akik élvezettel és precíz munkával, egymás iránti segítő szándékkal végezték el a kosárfonó tanfolyamot.

 

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása