EFOP-1.2.7-16 "Középkezdés" pályázat tanulmány - LETÖLTÉS

 (Tanulmány Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása EFOP-1.2.7-16)

 

FÉLIDEI TÁJÉKOZTATÓ - LETÖLTÉS

 ( Rendszeres a szakemberek számára szervezett szupervízió, a konfliktuskezelő műhely, valamint a szeminárium a fiatalok önállóságára nevelés módszereiről. EFOP-1.2.7-16)

 

EFOP-1.8.9-17-2017-00001 Szertelenül - Szabadon

-prevenciós program megvalósítása Hajdú-Bihar megyében - LETÖLTÉS

(A pályázat révén lehetőség nyílik módszertani fejlesztésekre, felmérések és kutatások elkészítésére is.)

 

2018. augusztus 31. EMMI Debreceni Javítóintézete KÖZÉPKEZDÉS - LETÖLTÉS

(2018. JÚLIUS VÉGÉN BEFEJEZŐDTEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖZÉPKEZDÉS
ELNEVEZÉSŰ PROJEKT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEI
)


 

 

 

Kedves Látogató!

Üdvözöljük projektünk oldalán! Célunk, hogy bemutassuk az EFOP-1.2.7-16 „Gyermekvédelmi szakellátásban,

javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása” elnevezésű program keretében megvalósított Középkezdés című projektünk eseményeit.

A 12 hónapos projekt fő célja, hogy az EMMI Debreceni Javítóintézete nagykanizsai telephelyén olyan komplex projektet valósítsunk meg,
amelynek minden egyes eleme 56 fő, 16-21 éves, javítóintézeti nevelt illetve előzetesen fogvatartott fiatal önálló életvitelét, önfenntartó képességét,
a családi életre való felkészítését, szociális kompetenciáit, a tanuláshoz és a munkához való viszonyát, motivációját fejleszti.

A projektelemeket úgy állítottuk össze, hogy azok egymásra épüljenek és erősítsék egymás hatását, ez adja a komplexitást a fejlesztő folyamat során.
A programokba a fiatalok családját is igyekszünk minél inkább bevonni, és felkészíteni őket arra, hogyan tudják a jelenleg az intézetben nevelkedő fiatalokat támogatni abban,
hogy lehetőségeik az életük minden területén bővülhessenek.

A projekt közvetett célja, hogy a komplex program kipróbálását és a tapasztalatok beépítését követő végleges változatának elkészültét követően a program a javítóintézet munkájába beépüljön, jó gyakorlatként átadhatóvá váljon valamennyi javítóintézet, valamint a hasonló helyzetű célcsoporttal foglalkozó más intézmények, szervezetek számára.
Ezért ajánljuk projektünket mindazok figyelmébe, akik ezeket a fiatalokat célcsoportjukként tartják számon, illetve azoknak, akik hozzánk hasonlóan szívügyüknek érzik,
hogy ezek a fiatalok is ugyanolyan esélyekkel indulhassanak el az életben, mint szerencsésebb társaik.

Rendszeresen bővítjük, frissítjük a tartalmakat, így érdemes gyakran ellátogatni erre az oldalra.

Jó böngészést kívánunk!

 

A Középkezdés projekt összefoglalója

  1. október és 2018. július között kerül sor a projektben a fiatalokkal végzett munkára.
    A nagykanizsai javítóintézeti nevelt fiatalok a projektben négy kiscsoportban vesznek részt, egy-egy csoportba 14 fő kerül bevonásra.
    A fiatalok összesen 96 órában vesznek részt tudásátadásban és készségfejlesztő foglalkozásokon annak érdekében, hogy felkészüljenek az önálló életre,
    és képesek legyenek önállóan eligazodni gazdasági, munkaerő-piaci és társadalmi kérdésekben egyaránt. A fejlesztés a fiatalok életkorához és adottságaihoz igazodik.

 

Hangsúlyt fektetünk a fiatalok családtagjainak a bevonására is, így Debrecenben 140, Nagykanizsán 60 szülő és családtag készülhet fel a fiatalok visszafogadására. Arra törekszünk, hogy a szülők, családtagok megértsék, lehetőség szerint elfogadják, és minél inkább támogassák a fiatalok által elsajátított új értékek szerinti életét. A projekt szakemberei mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szülők részleteiben megismerjék a javítóintézeti munkát, az ott elérni kívánt célokat, majd a szakemberek és a szülők közösen támogassák, segítsék a fiatalokat rövid és hosszú távú új céljaik megvalósításában.

 

A projekt további kiemelt célja, hogy a nagykanizsai javítóintézetben az ellátott fiatalokkal közvetlenül foglalkozó 45 munkatárs felkészüljön a projekt végrehajtására, valamint olyan új ismereteket, technikákat sajátítsanak el, mely hatékonyabbá teszi a munkájukat. Három témakörből választhatnak a szakemberek, szakmai tapasztalatuk, igényeik, szükségleteik szerint. Lehetőség nyílik egy 30 órás konfliktuskezelő műhelyen, szupervízión, valamint egy 10 alkalmas szemináriumon való részvételre, ez utóbbin a fiatalok önállóságra nevelésének módszere a központi téma.

A projekt disszeminációját segíti, hogy a projekt szakmai tartalmát egy tanulmányban foglaljuk össze, majd a projekt szakemberei személyes látogatást tesznek a négy további magyarországi javítóintézetben, ahol megismertetik a módszert és az elért eredményeket az ott dolgozó szakemberekkel.

A tanulmány megírásához, szakmai-módszertani véglegesítéséhez kapcsolódóan a megvalósítás ideje alatt két alkalommal szakmai műhelyet szervezünk a többi javítóintézet szakembereinek részvételével Nagykanizsán, a szakmai tapasztalatoknak a tanulmányba való beépítése céljából.

Emellett egy, a projekt szakmai eredményeit bemutató a film is készül, amelyben minden tevékenységről szerepel egy néhány perces bemutató, az adott tevékenységet végző szakértővel (szupervízor, tréner stb.) készített interjúval kiegészítve.

A projekt eredményeinek bemutatását célozza a záró rendezvény is, 50 fő részvételével, illetve itt kerül sor a projektben elkészült tanulmány és a film bemutatására is.

A projekt együttműködő partnere az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület.

A projekt 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között valósul meg.

A projekt támogatási összege: 13.030.000 Ft. felhasználásával az Európai Unió támogatásával, a Széchenyi 2020 keretében valósul meg.

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása