EFOP-1.2.7-16 "Középkezdés" pályázat tanulmány - LETÖLTÉS

 (Tanulmány Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása EFOP-1.2.7-16)

 

2018. augusztus 31. EMMI Debreceni Javítóintézete KÖZÉPKEZDÉS - LETÖLTÉS

(2018. JÚLIUS VÉGÉN BEFEJEZŐDTEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖZÉPKEZDÉS
ELNEVEZÉSŰ PROJEKT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEI
)

FÉLIDEI TÁJÉKOZTATÓ - LETÖLTÉS

 ( Rendszeres a szakemberek számára szervezett szupervízió, a konfliktuskezelő műhely, valamint a szeminárium a fiatalok önállóságára nevelés módszereiről. EFOP-1.2.7-16)

 

Félidejéhez érkezett az európai unió által támogatott Középkezdés elnevezésű projekt

Az EMMI Debreceni Javítóintézete az Európai Unió által támogatott EFOP-1.2.7-16 Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása elnevezésű program keretében célul tűzte ki, hogy debreceni székhely intézményében és nagykanizsai telephelyén olyan komplex projektet valósítson meg, amely Debrecenben 140, Nagykanizsán pedig 56 javítóintézeti nevelt és előzetesen fogvatartott fiatal számára biztosít fejlesztést. A projekt egyes elemei az önálló életvitelüket, önfenntartó képességüket, a családi életre való felkészítésüket, szociális kompetenciájukat, a tanuláshoz és a munkához való viszonyukat, motivációjukat fejlesztik.

 

  1. október és 2018. február között Nagykanizsán bevonásra került 14 előzetesen fogvatartott és 14 javítóintézeti nevelt a projektbe, ahol összesen 96 órában részt vettek a kompetenciafejlesztésben.

 

A csoportos munkán a következő területek kerültek feldolgozásra:

Pénzkezelési és gazdálkodási ismeretek 4 óra

A jövőkép kialakítása 4 óra

Kooperációs, kommunikációs képesség fejlesztése 6 óra

Tanulás- és munkamotiváció felkeltése, fenntartása 4 óra

Szenvedélybetegségek prevenciója 4 óra

Családi életre felkészítő program 5 óra

Önismeret, kommunikáció, konfliktuskezelés 5 óra

Kulcskompetenciák fejlesztését célzó program 44 óra

Munkamotiváció erősítése (kertgazdálkodás – állattartás) 20 óra

valamint a családon belüli kapcsolatokat támogató rendezvények 10 alkalommal

 

A résztvevők közül 13 előzetesen fogvatartott, valamint 10 javítóintézeti nevelt kapott az eredményes részvétel elismeréseként tanúsítványt. Oktatói dicséretben részesült 7 fő.

 

Karácsonykor a családi kapcsolatokat támogató rendezvény alkalmával 11 hozzátartozó vett részt a fiatalok által előadott műsoron, Nagykanizsán, Debrecenben pedig 23 hozzátartozó vett részt a Mikulás napi ünnepségen.

 

Emellett Nagykanizsán folyamatos a szülők számára a tanácsadás a hétvégi látogatásokon.

 

Rendszeres a szakemberek számára szervezett szupervízió, a konfliktuskezelő műhely, valamint a szeminárium a fiatalok önállóságára nevelés módszereiről.

 

A projekt együttműködő partnere az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület.

 

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása