GRUNDTVIG Learning Partnerships projekt, és a TIOP-3.4.3/11/1-2012-0001 kódjelű, „Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon” című kiemelt projekt keretében, az inkluzív stratégiákat illetően, tapasztalatcsere keretében ismertetésre került a Javítóintézeti misszió, mint szakmai küldetés. Bemutattuk a feladatellátás területén belül kidolgozott „Debreceni modellt”.
Mint partnerek, a jövőben is keressük azokat a lehetőségeket, amelyek alapján a projektek célcsoportjai résztvevői, hatékonyabban tudják irányítani az életüket, annak érdekében, hogy eredményesebben találhassanak képzést/munkát, mely alapján nő a társadalmi reintegrációs, és reszocializációs esélyük. Információt cseréltünk a javítóintézeti ellátásról, a börtönrendszerekről, gyakorlatokról-módszerekről, és a tapasztalatok alapján azonosítjuk, valamint megvizsgáljuk azokat a területeket, amelyeket erősíteni vagy fejleszteni kívánunk saját szervezeteinknél.


Partnerek
Koordinátor szervezet: Kriminalforsorgen, Statsfaengslet ved Horserod – Dánia
- BIT Egyesület - Magyarország
- Viva Femina civil szervezet – Lengyelország
- Centro di orientamento ‘Don Bosco’ civil szervezet – Olaszország
- Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Communicazione (FOR PSI,COM) -Universitá degli Studi di Bari “A Moro”, Bari Egyetem – Olaszország

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása