Közérdekű adatok

 

Általános közzétételi lista az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menüstruktúrája szerint.

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

    1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK  hivatkozás

 

1.2.     SZERVEZETI STRUKTÚRA    hivatkozás

 

1.3.     A  NAGYKANIZSAI JAVÍTÓINTÉZET VEZETŐI   hivatkozás

 

1.4.     ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐ    hivatkozás

 

1.5.     TESTÜLETI SZERV ADATAI    nem releváns

 

1.6.     IRÁNYÍTOTT, FELÜGYELT, ELLENŐRZŐZÖTT SZERVEK   nem releváns

 

1.7.     TÖBBSÉGI TULAJDONÚ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET    nem releváns

 

1.8.     KÖZALAPÍTVÁNY    nem releváns

 

1.9.     ALAPÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV      nem releváns

 

1.10.   ALAPÍTOTT LAPOK     nem releváns

 

1.11.   FELETTES SZERV  hivatkozás

 

 2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

  2.1.     AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

 

          - ALAPÍTÓ OKIRAT hivatkozás

 

          - AZ ALAPTEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK   hivatkozás

 

          - ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT     hivatkozás

 

          - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

2.2.     AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ MAGYAR NYELVEN   hivatkozás

 

          AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ANGOL NYELVEN    hivatkozás

 

2.3.     A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNTES FELADATAI    nem releváns

 

2.4.     ÁLLAMIGAZGATÁSI, ÖNKORMÁNYZATI ÉS MÁS HATÓSÁGI ÜGYEK    nem releváns

 

2.5.     KÖZSZOLGÁLTATÁSOK      nem releváns

 

2.6.     ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK LEÍRÓ ADATAI      hivatkozás

 

2.7.     NYILVÁNOS KIADVÁNYOK     nem releváns

 

2.8.     TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSEI, ÜLÉSEI    nem releváns

 

2.9.     ÖNKORMÁNYZATI TERVEZETEK, ELŐTERJESZTÉSEK    nem releváns

 

2.10.   KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE   hivatkozás

 

2.11.   PÁLYÁZATOK    hivatkozás

 

2.12.   VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA     hivatkozás

 

2.13.   KÖZÉRDEKŰ ADATOK - KAPCSOLATTARTÓ   hivatkozás

 

2.14.   TEVÉKENYSÉGI STATISZTIKÁK   nem releváns

 

2.15.   KÖZÉRDEKŰ ADATOK STATISZTIKÁI   nem releváns

 

2.16.   KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK    nem releváns

 

2.17.   KÖZÉRDEKŰ ADATOKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK    nem releváns

 

2.18.   KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTÁK    nem releváns

 

2.19.   KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA    nem releváns

 

2.20.   A 19. SOR ELEKTRONIKUSAN SZERKESZTHETŐ VÁLTOZATA   nem releváns

 

2.21.   A 19.SOR SZERINTI KÖZADATOK FELHASZNÁLÁSI DÍJAI  nem releváns

 

2.22.   KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGORVOSLATI LELEHETŐSÉGEK    nem releváns

 

2.23.   KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERZŐDŐ FELEK    nem releváns

 

2.24.   KULTURÁLIS KÖZADATOK DIGITALIZÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK    nem releváns

 

2.25.   ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK   

 

 

          - HUMÁNPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓK    hivatkozás

 

          - GAZDASÁGI TÁJÉKOZTATÓK              hivatkozás

 

          - NÖVENDÉKÜGYI TÁJÉKOZTATÓK    hivatkozás

 

   3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 

3.1.      ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK   

 

             SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK   hivatkozás

 

3.2.     FOGLALKOZTATOTTAK, VEZETŐK ÉS JUTTATÁSOK    hivatkozás

 

3.3.     TÁMOGATÁSOK   nem releváns

 

3.4.     ÜVEGZSEB: 5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK      hivatkozás

 

3.5.     KONCESSZIÓK    nem releváns

 

3.6.     EGYÉB KIFIZETÉSEK    nem releváns

 

3.7.      EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK     hivatkozás

 

3.8.     KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK  hivatkozás

 

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása